Dodaj obrazek
 1. Humor
 2. Cytaty
 3. Gwiazdy
 4. Podróże
 5. Moda
 6. Zdrowie
 7. Polityka
 8. Video
 9. Ogłoszenia
 10. Architektura
 11. Natura
 12. Sport
 13. Moto
 14. Jedzenie
 15. Poradnik
 16. 18+
 17. +więcej

Regulamin serwisu imgED

Korzystanie z serwisu imged.com jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem regulaminu.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Serwis - serwis www wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w domenie imged.com, imged.es, imged.pl i ich subdomenach
 2. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej.
 3. Użytkownik - Pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. Zdjęcie - dowolny element graficzny wgrany przez Użytkownika.
 5. Usługodawca - oznacza Serwis.
 6. Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych.
 7. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
 8. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis: NextDotCom Limited
§2 Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę
 1. Użytkowanie Serwisu w części bez logowania jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich.
 2. Serwis świadczy usługi polegające na przechowywaniu oraz publikowaniu plików graficznych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych Użytkowników serwisu.
 3. Identyfikacja użytkownika odbywa się za pomocą adresu IP.
§3 Warunki ogólne
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały zamieszczane przez niego w Serwisie i oświadcza, że posiada prawo do rozpowszechniania i dysponowania nimi.
 2. Zabronione jest publikowanie, zamieszczanie, przechowywanie plików publicznych za pomocą Serwisu zawierających treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie.
 3. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie może:
  • naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
  • naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • rozpowszechniać nielegalnych materiałów wymienionych w paragrafie 3 punkt 2 Regulaminu;
  • zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników bez ich zgody;
  • korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
  • generować nadmierne obciążenie Serwisu;
  • publikować zdjęć pochodzących z innych serwisów, gazet, czasopism, książek i innych bez zgody ich właściciela;
  • dodawać sprzecznych z obowiązującym prawem, społecznie niewłaściwych, w tym wulgarnych komentarzy do zdjęć własnych oraz innych Użytkowników, obrażających czy pomawiających osoby ze zdjęć lub autorów zdjęć czy poglądy osób w szczególności sugerujących erotyczne skojarzenia ze zdjęciem. Dotyczy to także opisów zdjęć, nazw plików zdjęć, tagów, forum i innych tekstów jakie Użytkownik może wprowadzić do Serwisu.
 4. Administrator ma prawo zablokować użytkownika łamiącego regulamin serwisu.
 5. Administrator będzie współpracował z organami do tego powołanymi, w celu wykrycia sprawcy w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora kontaktowego adresu email do celów komercyjnych, w szczególności poprzez: wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników,
§4 Usuwanie plików
 1. Pliki o zawartości łamiących prawo i/lub prawo autorskie i rozpowszechniane, będą usuwane po zgłoszeniu administratorowi.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo, do usunięcia dowolnego pliku graficznego bez podania przyczyn.
§5 Reklamacje
 1. Administrator nie odpowiada za zawartość publikowanych przez Użytkownika plików graficznych. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał go na serwer Serwisu.
 2. Użytkownik zgadza się nie wysuwać żadnych roszczeń wobec serwisu Usługodawcy wynikłych na skutek korzystania z jego usług, naruszenia umowy bądź jakichkolwiek innych warunków.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za działanie serwisu oraz umieszczane w nim pliki graficzne.
 4. Administrator nie odpowiada za opóźnienia lub niewykonanie zadań spowodowanych przez czynniki niezależne od niego. Jednakże dołoży wszelkich starań by serwis działał prawidłowo i bez zakłóceń.
§6 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://imged.pl/s/regulamin.html
 2. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.
 3. Wgrywając plik na serwery Serwisu użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i treść przedmiotową akceptuje.
 4. Logo, nazwa oraz znaki firmowe "imged.com", "imged.es" oraz "imged.pl" podlegają ochronie prawnej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo, do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Nowy regulamin obowiązuje od momentu publikacji na tej stronie.